Landbouw- en voedingsindustrie

BLUE is actief in alle domeinen van de voedings- en landbouwproductie en maakt gebruik van de meest geavanceerde reinigings- en ontsmettingstechnieken.

Voedingsproductie
een volledige bacteriologische controle

BLUE werkt samen met productieverantwoordelijken, kwaliteitsmanagers en directieleden om enerzijds de hygiëne van hun infrastructuur te garanderen en om anderzijds een volledige productiecontrole op bacteriologisch niveau aan te bieden.

BLUE is actief op het gebied van productie en opslag van voedingsindustrie. BLUE maakt gebruik van de meest geavanceerde reinigings- en ontsmettingstechnieken (b.v. hydro-rubbing, ultradiffusie, cryogenica, verneveling) en past haar diensten aan de specifieke kenmerken van de omgeving van de klant.

Definitie van technische opties

Op basis van de door u geuite behoeften zal BLUE uw site bezoeken om een bestek op te stellen dat ter goedkeuring aan u zal worden voorgelegd. Op basis van deze specificaties stelt BLUE een offerte op.

Deze offerte komt tot stand d.m.v. het werk van de technische verkoopmedewerker in coördinatie met de technische manager van BLUE. Hun studie behandelt de mogelijke technische opties en adviseert voor u de beste oplossing rekening houdend met uw situatie.

Reactiviteit en flexibiliteit gedurende het hele project

Vanaf de commerciële fase en gedurende de hele samenwerking tonen we ons reactief en flexibel. Deze kenmerken zullen worden weerspiegeld in de uitvoering van het project, waarbij binnen de korst mogelijke termijn het personeel zal worden ingezet dat over de nodige ervaring, vaardigheden en kwaliteiten beschikt in de betrokken sector.

Volledige reiniging van de installaties

De opdrachten die door BLUE worden uitgevoerd omvatten:

  • reiniging en ontsmetting van koelinstallaties en ventilatiekanalen;

  • reiniging van verdampers en condensatoren;

  • schoonmaken van de opslagruimten voor verse producten;

  • reiniging van structuren: muren, plafonds, rekken, technische- of productieomgevingen (met inbegrip van machines), enz.

  • voorbereiding van klantbezoeken, BRC-audits, FAVV, enz.

Alle BLUE interventies worden uitgevoerd in overeenstemming met de HACCP- en GMP-normen. De door BLUE gebruikte producten zijn goedgekeurd voor "contact met voedsel".

Voor elke reinigingsdienst wordt een Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan (SHEEP) ter goedkeuring aan de klant voorgelegd. Het omvat het personeel van BLUE, het personeel van de klant en de infrastructuur van de klant.

Het einde van de prestaties wordt door de klant gevalideerd door middel van een eindrapport.

BLUE kan zorgen voor de afvalafvoer via een goedgekeurd kanaal.

Ons werk is gepland om de impact op uw activiteiten te minimaliseren.

BLUE kan in haar diensten het volgende integreren :

  • kwaliteitscontrole van het reinigingsproces via ATP-metrie en/of microbiologische analyse (lucht/oppervlakte);

  • traceerbaarheid van de verrichtingen via digitale registratie van de prestaties.

Onze expertise

BLUE is ISO 9001/2008 en VCA* - 2017/6.0 gecertificeerd.

Het personeel dat bij de interventies betrokken is, is altijd bevoegd voor de taken waarvoor hij verantwoordelijk is : BA4, hoogwerkervergunning, interventie in gesloten ruimten, werken op hoogtes, ATEX-zones, enz.

Deze klanten vertrouwen ons.

Vraag een offerte aan

Wilt u beroep doen op BLUE  voor de reiniging en ontsmetting van uw bedrijf?
Aarzel niet om ons uw vraag voor de reiniging van uw landbouw- en voedingsindustrie op te sturen.  Wij nemen binnen twee dagen contact met u op.