BLUE proces

 

BLUE is een gespecialiseerd referentiepersoon met personeelsleden die beschikken over bewezen vaardigheden met technieken en procedures die zijn aangepast aan uw behoeften, uw omgeving en uw vraag.

Onze teams die gespecialiseerd zijn in de sanering van agro-industriële sites en geautomatiseerde sanering zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar om overal en snel te kunnen ingrijpen, ongeacht de omvang van de site.

Analyse van het probleem

Een BLUE-medewerker die gespecialiseerd is in uw activiteitensector zal de te reinigen locatie vooraf eerst bezoeken om de technische kenmerken van de aanvraag te identificeren en/of te valideren.

Afhankelijk van de locatie, het gewenste resultaat en de beperkingen in termen van tijd,  gezondheids- en de veiligheidsnormen, zal hij samen met u bepalen wat u nodig heeft en u informeren over het vermogen van BLUE om alzo aan uw verzoek te voldoen.

Vraaganalyse

BLUE stelt een bestek op waarin uw wensen en uw specifieke behoeften van uw site in kaart worden gebracht. Het presenteert de geschiktste methode en de efficiëntste technieken om aan uw eisen te voldoen.

Aspecten met betrekking tot de duur van de interventie, de gebruikte soorten producten, materialen, machines en het verwachte resultaat zijn in het bestek geïntegreerd.

Validatie van het bestek

Wij staan tot uw beschikking om de specificaties te bespreken en om ervoor te zorgen dat deze overeenkomen met uw behoeften.

Zodra u de voorwaarden van het bestek heeft geaccepteerd, voeren wij een financiële evaluatie van de interventie uit en stellen wij een raming op ter aanvulling van het bestek.

In dit stadium stelt BLUE ook een Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan (PSSE) op teneinde een dienst te verlenen waarbij de veiligheid van alle betrokkenen wordt gewaarborgd.

Werf

Zodra we uw akkoord hebben ontvangen, plannen we met u de interventie in en bepalen we de medewerkers die over de vereiste vaardigheden bezitten voor de interventie. De referentiepersoon, die het geselecteerde team leidt, start de bouwplaats. Het team wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van het begin tot het einde begeleid om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden in alle veiligheid verlopen en aan de specificaties en uw verwachtingen voldoen.

Einde interventieverslag

Systematisch verwezenlijken wij onder uw controle een rapport met betrekking tot de interventie bestaande uit "voor en na" foto's van uw site. Dit rapport wordt aan het einde van de interventie ter validatie aan u voorgelegd en kan worden gebruikt in geval van een audit of een veiligheids- en kwaliteitscontrole.